Category Archives: health news

จัดทำคู่มือกิจกรรมทางกาย กระตุ้นคนไทยเคลื่อนไหวร่างกาย

ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคม ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป และจากผลสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของ ประชาชนไทยในช่วง10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ประชาชน 1 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นจำนวนถึง 2 ใน 3 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอแต่กลับมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากถึง14 ชั่วโมงต่อวัน Continue reading จัดทำคู่มือกิจกรรมทางกาย กระตุ้นคนไทยเคลื่อนไหวร่างกาย

เด็กออกกําลังกายดีอย่างไร

การออกกําลังกายช่วยป้องกันภาวะอ้วนในเด็กเล็กที่มักเกิดจากการทานขนมกรุบกรอบ​การเอาแต่นั่งๆ​ นอนๆ ​ดูทีวี​นอกจากนี้การเคลื่อนไหวร่างกายจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโต​ช่วยด้านระบบการย่อยอาหารและการขับถ่าย​สร้างมวลกระดูกกล้ามเนื้อที่ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี​ความสูงเพิ่มขึ้น​น้ำหนักตัวเหมาะสม​ Continue reading เด็กออกกําลังกายดีอย่างไร

ท้องไม่พร้อม ต้องมองอย่างมืออาชีพ

ท้องไม่พร้อมเป็นประเด็นทางสังคมที่ผู้ให้บริการปรึกษาต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและค่านิยมหลักของสังคม สังคมไทยมองเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรนำมาเปิดเผยหรือพูดคุยกันในที่สาธารณะ การรับรู้และเรียนรู้ในเรื่องนี้จึงขาดความชัดเจนเป็นระบบ Continue reading ท้องไม่พร้อม ต้องมองอย่างมืออาชีพ