รมว.เกษตรฯ มั่นใจราคาข้าวปีนี้สูงขึ้น

รัฐมนตรีเกษตรฯ มั่นใจราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวปีนี้จะสูงขึ้นกว่าปีก่อน ส่วนผลผลิตข้าวนาปีที่ได้น้อยกว่าคาดการไว้ เนื่องจากประสบอุทกภัย

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมการพยากรณ์ผลผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวนาปี ปี 2560 ร่วมกับกรมการข้าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมโรงสีไทย และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการสำรวจผลผลิตข้าวทั้งที่เก็บเกี่ยวแล้วและจะทยอยเก็บเกี่ยวทั่วประเทศ พบว่ามีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ตอนต้นฤดูเพาะปลูก โดยข้าวหอมมะลิคาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 8 ล้านตัน เมื่อสำรวจพบว่าผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมีประมาณ 7.1 ล้านตัน ส่วนข้าวเหนียวคาดว่าจะมีผลผลิต 5.7 ล้านตัน และออกสู่ตลาดประมาณ 5 ล้านตันเศษ สาเหตุที่ทำให้ผลผลิตน้อยกว่าที่คาดเป็นเพราะประสบภัยน้ำท่วม
สำหรับผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์นี้จะทำไห้ข้าวมีราคาสูงขึ้น เมื่อประกอบกับการดำเนินการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปีหรือโครงการจำนำยุ้งฉางที่ต้องการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า โครงการจำนำยุ้งฉางกำหนดราคาไว้สำหรับข้าวหอมมะลิตันละ 10,800 บาท นอกจากนี้ รัฐยังช่วยค่าเก็บเกี่ยว ค่าตากข้าวเพิ่มอีกด้วย
ด้านผู้แทนสมาคมโรงสีไทย กล่าวว่า เมื่อรัฐกำหนดเงินช่วยเหลือเกษตรกร ทำให้ขณะนี้โรงสีต่าง ๆ รับซื้อข้าวหอมมะลิที่ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ จากชาวนาตันละ 12,500 – 13,000 บาท ซึ่งระยะแรกของการเก็บเกี่ยวข้าวยังมีความชื้นอยู่มาก เนื่องจากฝนพึ่งหยุดตก ราคารับซื้อที่โรงสีจะลดลงตามปริมาณความชื้น แต่นับว่าราคาข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวปีนี้ดีกว่าปีก่อน ๆ มาก.-สำนักข่าวไทย